2002-04 Rosendal Gods, v. Mikael Jepsen
Totalanlægning af 
NYT PARKANLÆG Fra landskabeligt greb til beplantning og havens videre forløb og faciliteter. Poolhouse Tennisbane.Formal garden. Grav med stensætning og udgravn.af sø samt Kinesisk have. Flankeret af en ny lang lindeallé.Trær indkøbt hos Lohrens van Ehren i Hamborg