Udstillingsdesign

Hauch physiske Cabinet, Sorø Akademi

Det kgl Haveselskab, Brøndsalen

Det Kgl. Bibliotek, Digterens Teaterdrømme

Statens Kunstfond. Charlottenborg. B&W

Bymuseet

Udstillingselementer